فهرست بستن

اولین مجموعه سخنرانی های علم و دانش محور تِک تاک (Tech Talk) 🔻با محوریت بیوسنسور ها

✨Tech Talk series of lectures began
◻️خانه هوش مصنوعی با همکاری مرکز نوآوری و رشد واحد های فناور دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می کند :

🔸اولین مجموعه سخنرانی های علم و دانش محور تِک تاک (Tech Talk)

🔻با محوریت بیوسنسور ها


🪙 ارائه دهندگان : علی خدایی – رضا غفارزاده- مهدی قاسمی


♦️ زمان : چهارشنبه 20 اردیبهشت – مکان : سالن کنفرانس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه


🔸The first series of Tech Talk lectures on science and knowledge

🔻Focusing on biosensors

🪙Presenters: Ali Khodayi – Reza Ghafarzadeh – Mehdi Ghasemi

♦️2023-5- Wednesday
Conference hall of the UMAIC

https://t.me/+Y2qCSdiYlzI2NzQ0

#techtalk