فهرست بستن

مجموعه کارگاه های اولین دوره مسابقه کشوری نجات تخم مرغ

💠 مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری با همکاری انجمن مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌کند:


🔰مجموعه کارگاه های اولین دوره مسابقه کشوری نجات تخم مرغ


🔴کارگاه اول:ایده تا عمل

🎙مدرس :سمیرا نعمت زاده
⏱زمان :۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ الی ۲۰


🔵کارگاه دوم:تیم ورک

🎙مدرس:مهدی قاسمی
⏱زمان :۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰ الی ۲۲

 

🟢کارگاه سوم:ثبت اختراع

🎙مدرس:سولماز چرایی
⏱زمان:۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ الی ۲۰


📎شرکت در کارگاه برای عموم آزاد می باشد و حضور در کار گاه ها برای افراد ثبت نام کننده الزامی می‌باشد.

📌تمامی کارگاه به صورت مجازی می باشد.

https://www.skyroom.online/ch/ali_karimdoost/uma-workshop