فهرست بستن

تماس با ما

راه ارتباطی با مرکز

شماره تلفن

تـلفن مرکز: 04531505319

ساعات کاری

8 تا 15 روز های اداری

آدرس

انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق

آدرس مرکز:

اردبیل، میدان پلیس، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، مرکز نوآوری  و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق