ICUMA
معاونت نوآوری - مرکز نوآوری و رشد
واحــــد های فنـــاوری دانشــــگاه محــــقق اردبـــــیلی
اینجا یک فضای متفاوت است!
Previous
Next

اطلاع رسانی و آرشیو رویداد های مرکز

امکانات مرکز

فضای کار اشتراکی

یکی از بستر های مناسب جهت ایجاد فضای کاری لازم برای افرادی است، که نیاز به فضای کاری دارند اما به دلایل مختلف، نیاز و یا تمایل به تاسیس دفتر کاری ندارند. این ایده فضایی مناسب برای افرادی فراهم میکند، که به توسعه کسب و کار خود بپردازند.

سالن چند منظوره

این سالن با چیدمان 6 ضلعی و مجهز به تجهیزات صوتی کامل، بهترین بستر برای برگزاری جلسات و اللخصوص رویداد های فناورانه است.

کارگاه ها و کلاس ها

این قسمت از دو بخش تشکیل شده، که بخش اول برای برگزاری کارگاه های آموزشی بوده، و بخش دوم یک فضای ایده آل برای برگزاری جلسات کاری تیم ها و فناوران میباشد. این فضا بصورت تلفیقی هم میتواند مورد بهره قرار گیرد.

فضای اداری

فضای اداری این مرکز به صورتی طراحی شده که فناوران و ایده پردازان به تمامی کارمندان مسئولان دسترسی دارند، و میتوانند جهت طی فرایند های مختلف از افراد مربوطه راهنمایی و مشورت بگیرند.

اعضای مدیریت

دکتر برمند صلاحی

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علی روشنیان فرد

معاون نوآوری مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

سارا موسوی فخر

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی قاسمی

هماهنگی امور اجرایی

ابوذر پورعبداله

طراح و پشتیبان سایت

پدرام فتح العلومی

طراحی و گرافیک

زهرا گودینی

پذیرش و هماهنگی تیم ها

سمیرا نعمت زاده

پذیرش و هماهنگی تیم ها

فائزه جباری

همکار سابق

دکتر برمند صلاحی

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

سارا موسوی فخر

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علی روشنیان فرد

معاوت نوآوری مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

ابوذر پورعبداله

طراح و پشتیبان سایت

زهرا گودینی

پذیرش و هماهنگی تیم ها

فائزه جباری

همکار سابق

مهدی قاسمی

هماهنگی امور اجرایی

پدرام فتح العلومی

طراحی و گرافیک

سمیرا نعمت زاده

پذیرش و هماهنگی تیم ها